Document

SỞ Y TẾ LÀO CAI
PHẦN MỀM CHĂM SÓC SỨC KHỎE F0 TẠI NHÀ

Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với hệ thống “Chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà” (hoặc gọi tắt là “phần mềm” hoặc “ứng dụng”) do SỞ Y TẾ LÀO CAI xây dựng và vận hành.

Chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Phần mềm (chúng tôi gọi các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Phần mềm là “Các Dịch Vụ”).

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của “dữ liệu cá nhân” mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư” hay “Chính Sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định đúng trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin này hoặc các phương pháp bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ đăng tải trên Website của Sở Y Tế.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, truy cập Phần mềm của chúng tôi, hoặc tiếp cận Các Dịch Vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI.

1. Điều khoản sử dụng dịch vụ:

 • • Để bảo vệ quyền của các bạn một cách hiệu quả hơn, chúng tôi đã cung cấp điều khoản sử dụng dịch vụ và quy định sử dụng phần mềm giải thích chi tiết về điều khoản và quy định việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
 • • Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Nội Dung và dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Thông tin thu thập và lý do thu thập thông tin

2.1 Các thông tin thu thập

 • • Thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp khi đăng ký tham gia vào hệ thống bao gồm: Số điện thoại, họ và tên, năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân, bảo hiểm y tế và địa chỉ nơi ở.
 • • Thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại: Bao gồm các triệu chứng hoặc biểu hiện có liên quan tới Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
 • • Thông tin về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, tình trạng tiêm vắc-xin.

2.2 Lý do chúng tôi thu thập thông tin

 • • Phục vụ vào việc triển khai các biện pháp khẩn cấp và hỗ trợ chăm sóc y tế cho người bệnh F0 tại nhà, tại Trạm y tế xã/phường.

3. Cách thức chúng tôi thu thập thông tin

 • • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Khi bạn thực hiện đăng ký, cài đặt tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, điện thoại, giới tính, ngày sinh,…
 • • Thông tin trạng thái sức khoẻ, triệu chứng và các thông tin khác liên quan mà bạn cung cấp cho cán bộ y tế hàng ngày qua website, qua điện thoại hoặc hình thức thăm khám trực tiếp cho bạn tại nhà.
 • • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (khi truy cập phần mềm), bao gồm:
  • + Thông tin về thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cụ thể về thiết bị (như kiểu phần cứng, Địa chỉ Giao Thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động của bạn, đặc điểm của thiết bị di động, mã danh định duy nhất của thiết bị (UDID) hoặc mã danh định thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động);
  • + Thông tin nhật ký: Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ; địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), các tính năng bạn truy cập trên Phần mềm, số lần truy cập.
  • + Thông tin vị trí: Thông tin về địa chỉ IP và vị trí hiện tại dựa theo thông tin địa chỉ IP của bạn (chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v).
  • + Sử dụng Cookie: Là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Phần mềm được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những chuyển động trong Phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi sự sử dụng của bạn với Phần mềm của chúng tôi. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập tích hợp trên thiết bị của bạn, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của phần mềm hoặc các dịch vụ trên phần mềm của chúng tôi.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

 • • Toàn bộ các thông tin thu thập qua ứng dụng này được sử dụng phục vụ cho việc triển khai các chương trình và chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trong bình thường mới.
 • • Chúng tôi sử dụng thông tin về hoạt động của thiết bị khi bạn sử dụng các chức năng của phần mềm để nhằm duy trì, bảo vệ và cải thiện hiệu năng của ứng dụng. Để phát triển các dịch vụ và tính năng mới trong tương lai.

5. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

 • • Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập thông tin cá nhân cho bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các cách để sửa hay xóa thông tin đó một cách nhanh chóng, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng.
 • • Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
 • • Trong trường hợp chúng tôi cung cấp quyền chỉnh sửa hay xóa thông tin cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy khi bạn sửa hay xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lưu lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

6. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • • Có sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
 • • Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
 • • Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
 • • Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
 • • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
 • • Chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Lào Cai; Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh Lào Cai, Bộ y tế để phục vụ cho mục đích triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe người bệnh.

7. Điều khoản chung

Toàn bộ các thông tin về sức khỏe và hông tin cá nhân khác của người dùng phát sinh trong quá trình vận hành dịch vụ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích triển khai các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người bệnh F0 trên địa bàn thành phố.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).

Chính sách quyền riêng tư này là một phần không tách rời với Quy Định Sử Dụng Phần Mềm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Quy Định Sử Dụng để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi.

TÔI ĐÃ ĐỌC CHÍNH SÁCH NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Phiên bản 1.0, ngày 7/1/2022

Document